Sjekker du forsikringene dine med jevne mellomrom? Dette er nemlig viktig for å sikre at du er godt nok dekket til å få god erstatning om et uhell skulle skje.

Ulike behov gjennom livet

Å skaffe forsikring begynner de fleste å bli gode på, men det blir gjerne med det. Du har en forsikring du betaler på hver måned, årene går og du tenker sikkert at da er alt greit. Gjennom livet vil man ha ulike behov, også når det gjelder forsikring. Derfor er det viktig å sjekke hva dine forsikringer dekker og eventuelt tegne en ny forsikring eller «oppgradere» en du allerede har for å sikre verdier av høyere verdi.  Det kan også gå den andre veien, der du kanskje kvitter deg med både båt og bil. Da faller det naturlig å ikke ha disse forsikringene lenger. Eventuelt at bilen begynner å bli såpass gammel at den har falt kraftig i verdi, noe som gjør at en fullkasko blir en forsikring i det meste laget.

Livets mange faser

Gjennom livet går man gjennom mange faser, fra å være student, til voksenlivet, familielivet og pensjonist. Livets faser gjør at behovet for forsikringer endres, og det er derfor viktig at du sjekker hva som dekkes i din avtale med jevne mellomrom. Dersom du bor sammen med en partner bør dere forsikre boligens totale verdi og innbo. Skulle det ende i seperasjon bør du gå gjennom dine forsikringer og finne ut hva du trenger i forhold til de verdiene du sitter igjen med.

Husk også at dersom du gjennomfører større oppussingsprosjekter i boligen vil dette øke boligens verdi. Da vil det være greit å gå gjennom forsikringene for å sjekke at disse vil dekke boligens totale verdi.

Konsekvenser ved feil dekning

Den konsekvensen med feil dekning fra forsikring mange tenker på er at alle verdiene ikke er dekket fult ut. Med for dårlig dekning av innbo, bolig, fritidsbolig eller biler vil man sitte igjen med mindre erstatning enn det som er de faktiske verdiene om et uhell skulle skje.

Når det er sagt kan det også falle andre veien for mange, der man risikerer å betale for mye for forsikringen sine i forhold til de faktiske verdiene. Derfor er det viktig at forsikringsselskapet har korrekt informasjon til en hver tid, og at du betaler en forsikringspremie ut ifra de virkelige verdiene.